STREČ FOLIJA


Ova vrsta folije se izrađuje od linearnog polietilena niske gustine (LLDPE).

Koristi se za zaštitu robe koja se transportuje ili odlaže. Najčešća primena je u industriji ali svoju primenu ima i u domaćinstvu.
Postoji više tipova streč folija: za ručno pakovanje, mašinsko pakovanje, različitih dimenzija, debljina, tehničkih karakteristika i predistezanja.