FOLIJA ZA AUTOMATSKE PAKERICE


Folija koja se dobija procesom ekstruzije, ima veoma širok spektar upotrebe zahvaljujući svojim osobinama:

  • čvrstoća,
  • visok sjaj,
  • nepropusna za vodu i mirise, sprečava isparavanje,
  • jednostavno se zavaruje termički,
  • može se izađivati kao biorazgradiva folija,
  • ima mogućnost ponovne upotrebe nakon recikliranja,
  • kašira se sa drugim materijalima.

Može se bojiti u samom procesu ekstruzije a postoji i mogućnost štampanja nakon ekstruzije.

Polietilenska (PE) folija za automatske pakerice se koristi za pakovanje peleta i briketa, veštačkog đubriva, prehrambenih proizvoda, voća, povrća, praškastih proizvoda, odevnih predmeta i razne druge opreme.

Po želji kupca mogu biti različitih dimenzija, boje, sa štampom ili bez štampe.

Folija za automatske pakerice 1
Folija za automatske pakerice 2
Folija za automatske pakerice 3